Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

 

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir „MB Apdailos Spektras“ (juridinio asmens kodas 304936302, buveinės adresas Santariškių g. 109A, Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.pfellas.lt susijusios nuostatos. 
Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Perskaičiau ir sutinku su sąlygos ir taisyklės“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą. 
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus interneto parduotuvėje www.pfellas.lt Pirkėjai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškį (informacinį pranešimą). 
1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pfellas.lt turi teisę išimtinai tik: 
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pfellas.lt.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje www.pfellas.lt Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais. 
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.pfellas.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pfellas.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.pfellas.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita. 
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktu. 
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.pfellas.lt.
5.2  Kai kurių prekinių ženklų prekių kainos el. parduotuvėje gali keistis priklausomai nuo tiekėjo kainų, taip pat pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.
5.3  Akcijų laikotarpiniai ir nuolaidos el. parduotuvėje gali keistis.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. 
6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.pfellas.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti www.pfellas.ltwww.pfellas.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.pfellas.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Interneto parduotuvės www.pfellas.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.pfellas.lt skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.pfellas.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.

8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme www.pfellas.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.
8.2. Nurodant prekių kainas ir akcijas www.pfellas.lt puslapyje, remiamasi LR Konkurencijos tarybos Rekomendacijomis dėl kainų palyginimo reklamose, konkrečiai 9 ir 13 punktais. 
8.3. Dėl 8.2. punkte aptartų prekių kainų atvaizdavimo principų, palyginamoji kaina ne visada sutampa su pradine bazine kaina, nuo kurios yra skaičiuojamos nuolaidos.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt arba bankiniu pavedimu;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.228straipsnio 2 dalis).

10. Pristatymo sąlygos

10.1. Prekių pristatymas į bet kurią Lietuvos vietą (išskyrus Kuršių Neriją) kainuoja 5Eur.
Prekių pristatymo į Kuršių Neriją kaina sutariama atskirai. Kaina priklausys nuo to, ar prekę reikės pristatyti iki Jūsų namų, ar iki kelto.
10.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę. Pastebėję defektų, siuntos Jūs neturėtumėte priimti ir apie tai pasakyti pristačiusiam asmeniui. Nepateikus jokių pastabų pristatymo metu, laikoma, kad prekė yra tvarkinga ir Jūs pretenzijų neturite.

11. Pristatymo terminas

11.1. Siunčiamas prekes pristatome skirtingais terminais:

 • apdailos dalys ir aksesuarai pristatomi 3-8 savaičių bėgyje;
 • kėbulo dalys pristatomos 1-3 savaitės bėgyje;
 • originalios mechaninės detalės arba analogai pristatomi per 1-3 darbo dienas;
 • pakabos elementai pristatomi 3-10 darbo dienų bėgyje;
 • Padangos bei ratlankiai pristatomi 3-15 darbo dienų bėgyje;
 • nurodyti terminai yra orientaciniai.

Kai kuriais atvejais pristatymas gali užtrukti ilgiau arba trumpiau, tai priklauso nuo detalės specifikos ir ar prekių yra tiekėjo sandėlyje. Tokiais atvejais pristatymo terminas yra sutariamas su Pirkėju.
11.2. Užsakymo įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo pinigų užskaitymo į mūsų sąskaitą dienos.

12. Pristatymo laikas

12.1. Prekės Jūsų patogumui pristatomos visą savaitę sutartu laiku. Apie konkretų pristatymo laiką būsite informuoti kurjerio jūsų nurodytu telefonu arba nurodytu elektroninio pašto adresu prieš prekės pristatymą.

13. Prekių grąžinimas

13.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, o nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217: „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei pardavėjo numatytomis „Prekių garantijos“ taisyklėmis.

13.2. Netinkamos kokybės prekę grąžinti pardavėjui pirkėjas gali ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo to laiko, kai prekė pateko į pirkėjo rankas. Tokiu atveju prekė yra perimama jos kokybės ir galimam netinkamo panaudojimo įvertinimui. Tolimesnę eigą reglamentuoja „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, patvirtintos LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217.

13.3. Jei prekė pirkėjui netiko dėl pirkėjo klaidos (pvz. pagal automobilio modelio specifikacijas, kurios buvo nurodytos pirkėjo), tokiu atveju grąžinti pinigus pirkėjui už įsigytą prekę pardavėjas neprivalo, o susidariusias išlaidas už prekės pakeitimą atlygina pirkėjas. Jei prekė pirkėjui netiko dėl pardavėjo klaidos – tokiu atveju pardavėjas užtikrina, kad tinkama prekė bus užsakyta ir pristatyta pirkėjui kaip įmanoma greičiau.

13.4. Prekių grąžinimo atveju, kuomet pardavėjas sutinka grąžinti pinigus pirkėjui, kai detalė netinka dėl pirkėjo klaidos, tokiu atveju nuo pirkėjo sumokėtos kainos yra atskaičiuojamos išlaidos remiantis toliau numatytomis sąlygomis:

 • Prekės užsakymas ir pristatymas, į pardavėjo sandėlį (administracinės, logistikos);
 • Pristatymas (pirkėjui nurodytu adresu, jei toks pristatymas buvo) ir grąžintinos prekės priėmimas (administracinės, logistikos);
 • Grąžinama ne daugiau kaip 70% pirkėjo sumokėtos prekės kainos.
 • Prekės gali būti grąžinamos, jei yra patenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:
 • Dar nėra praėjusios 14 darbo dienos nuo nuo to laiko, kai prekė pateko į pirkėjo rankas;
 • Grąžinama prekė yra supakuota, o pakuotės prekinė išvaizda nepažeista;
 • Prekė nėra sugadinta ar paveikta kitais būdais, kurie sąlygotų prekinės išvaizdos ar kokybės praradimą;
 • Nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, prekės įpakavimas nėra sugadintas;
 • Visi komponentai, gauti pirkėjui įsigyjant prekę, yra pristatyti pardavėjui;
 • Prekė nebuvo naudojama.

13.5. Pirkėjui norint pakeisti prekę kita, susidariusį kainų skirtumą atitinkamai dengia pirkėjas (jei prekė pakeičiama brangesne) arba grąžina pinigus pardavėjas (jei prekė pakeičiama pigesne).

13.6. Kokybiškos prekės nėra grąžinamos.

14. Užsakymo atšaukimas – nemokamas

14.1. Jei dėl kokių nors priežasčių užsakymą yra norima atšaukti, klientas tai gali padaryti nemokamai, tačiau per protingą laiką:

14.2. Visi papildomų Maxton Design apdailų užsakymų atšaukimai yra priimami per pirmąsias 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
14.3. Jei pardavėjui priėmus kliento užsakymą susijusį su bet kuriuo kitu gamintoju nei Maxton Design ir klientas yra informuojamas, kad prekės reikės laukti ilgiau nei numatyta pardavėjo pateiktoje prekės informacijoje, tokiu atveju per 3 darbo dienas klientas gali atšaukti savo užsakymą.

15. Užsakymo atšaukimas – mokamas

15.1. Jei nemokamo užsakymo sąlygos nėra patenkinamos ir klientas vis dėlto reikalauja užsakymą atšaukti ir grąžinti sumokėtus pinigus, pardavėjas tai padaryti gali pritaikydamas 35% užsakymo vertės mokestį pirkėjui už nemokamo grąžinimo sąlygų netenkinimą, pardavėjui perkeliamas papildomas administracines, transportavimo ir sandėliavimo išlaidų naštas, išskaitant pardavėjo taikomą pristatymo paslaugos mokestį. Tokiu atveju pirkėjui yra grąžinama atitinkamai mažesnė pinigų suma nei buvo sumokėta pardavėjui, t.y. 65%.

15.2. Dėl susidariusių aplinkybių, kurios yra ne pardavėjo galioje, kaip pvz.: užsitęsusi prekės gamyba ar kiti veiksniai, turintys įtakos užsakymo termino ištęsimui, pardavėjas neprisiima atsakomybės, todėl pirkėjui pageidaujant atšaukti užsakymą yra taikomas 35% mokestis ir pirkėjui yra grąžinami 65% užsakymo vertės sumos.

16. Prekių garantijos 

16.1. Pardavėjas laikosi pozicijos, kad prekės atitinka visus numatytus gamintojo standartus, yra tinkamos naudoti ir yra nekeliančios pavojaus pirkėjui ir aplinkiniams jų naudojimo metu. Pardavėjas prekių neišpakuoja ir jokiu kitu būdu neapdoroja, todėl pirkėjas gavęs prekę privalo ją patikrinti prie pardavėjo ir patvirtinti, kad prekė pirkėjui tinka (jei nėra žodinio patvirtinimo ir nesulaukiama priekaištų, yra laikoma, kad pirkėjui prekė tinka).

16.2. Prekėms taikomos tik originalios gamintojo garantijos. Papildomos garantijos pardavėjas nesuteikia.

16.3. Garantiniam laikotarpiui nepasibaigus pirkėjas gali kreiptis į pardavėją dėl nekokybiškos produkcijos, o pardavėjas:

 • Gali padėti pirkėjui susisiekti su gamintoju/tiekėju;
 • Gali atstovauti pirkėją prieš gamintoją/tiekėją reikalaujant pakeisti nekokybišką prekę kita.

16.4. Pardavėjas pretenzijų dėl prekių kokybės nepriima, kai:

 • Pirkėjas priimdamas prekę nepateikia jokių pretenzijų ją pristačiusiam asmeniui;
 • Prekė yra nebe pardavėjo žinioje ir nėra žinoma tolimesnė prekės sandėliavimo, naudojimo istorija.

Translate »