Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir „MB Apdailos Spektras“ (juridinio asmens kodas 304936302, buveinės adresas Santariškių g. 109A, Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.pfellas.lt susijusios nuostatos.
Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Perskaičiau ir sutinku su sąlygos ir taisyklės“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus interneto parduotuvėje www.pfellas.lt Pirkėjai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškį (informacinį pranešimą).
1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pfellas.lt turi teisę išimtinai tik:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pfellas.lt.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje www.pfellas.lt Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.4. Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.pfellas.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pfellas.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.pfellas.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktu.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.pfellas.lt.
5.2  Kai kurių prekinių ženklų prekių kainos el. parduotuvėje gali keistis priklausomai nuo tiekėjo kainų, taip pat pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.5.3  Akcijų laikotarpiniai ir nuolaidos el. parduotuvėje gali keistis.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.pfellas.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti www.pfellas.ltwww.pfellas.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.pfellas.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4. Interneto parduotuvės www.pfellas.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.pfellas.lt skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.pfellas.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pinigai, sumokėti už pirminį prekių pristatymą Pirkėjui, nėra grąžinami.

8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme www.pfellas.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.
8.2. Nurodant prekių kainas ir akcijas www.pfellas.lt puslapyje, remiamasi LR Konkurencijos tarybos Rekomendacijomis dėl kainų palyginimo reklamose, konkrečiai 9 ir 13 punktais.
8.3. Dėl 8.2. punkte aptartų prekių kainų atvaizdavimo principų, palyginamoji kaina ne visada sutampa su pradine bazine kaina, nuo kurios yra skaičiuojamos nuolaidos.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt arba bankiniu pavedimu;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.228straipsnio 2 dalis).

10. Pristatymo sąlygos

10.1. Prekių pristatymas į bet kurią Lietuvos vietą (išskyrus Kuršių Neriją) kainuoja 5Eur.
Prekių pristatymo į Kuršių Neriją kaina sutariama atskirai. Kaina priklausys nuo to, ar prekę reikės pristatyti iki Jūsų namų, ar iki kelto.
10.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę. Pastebėję defektų, siuntos Jūs neturėtumėte priimti ir apie tai pasakyti pristačiusiam asmeniui. Nepateikus jokių pastabų pristatymo metu, laikoma, kad prekė yra tvarkinga ir Jūs pretenzijų neturite.

11. Pristatymo terminas

11.1. Siunčiamas prekes pristatome skirtingais terminais:

 • apdailos dalys ir aksesuarai pristatomi 3-8 savaičių bėgyje;
 • kėbulo dalys pristatomos 1-3 savaitės bėgyje;
 • originalios mechaninės detalės arba analogai pristatomi per 1-3 darbo dienas;
 • pakabos elementai pristatomi 3-10 darbo dienų bėgyje;
 • Padangos bei ratlankiai pristatomi 3-15 darbo dienų bėgyje;
 • nurodyti terminai yra orientaciniai.

Kai kuriais atvejais pristatymas gali užtrukti ilgiau arba trumpiau, tai priklauso nuo detalės specifikos ir ar prekių yra tiekėjo sandėlyje. Tokiais atvejais pristatymo terminas yra sutariamas su Pirkėju.
11.2. Užsakymo įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo pinigų užskaitymo į mūsų sąskaitą dienos.

12. Pristatymo laikas

12.1. Prekės Jūsų patogumui pristatomos visą savaitę sutartu laiku. Apie konkretų pristatymo laiką būsite informuoti kurjerio jūsų nurodytu telefonu arba nurodytu elektroninio pašto adresu prieš prekės pristatymą.

13. Prekių grąžinimas

13.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, o nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217: „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei pardavėjo numatytomis „Prekių garantijos“ taisyklėmis.

13.2. Netinkamos kokybės prekę grąžinti pardavėjui pirkėjas gali ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo to laiko, kai prekė pateko į pirkėjo rankas. Tokiu atveju prekė yra perimama jos kokybės ir galimam netinkamo panaudojimo įvertinimui. Tolimesnę eigą reglamentuoja „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, patvirtintos LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217.

13.3. Jei prekė pirkėjui netiko dėl pirkėjo klaidos (pvz. pagal automobilio modelio specifikacijas, kurios buvo nurodytos pirkėjo), tokiu atveju grąžinti pinigus pirkėjui už įsigytą prekę pardavėjas neprivalo, o susidariusias išlaidas už prekės pakeitimą atlygina pirkėjas. Jei prekė pirkėjui netiko dėl pardavėjo klaidos – tokiu atveju pardavėjas užtikrina, kad tinkama prekė bus užsakyta ir pristatyta pirkėjui kaip įmanoma greičiau.

13.4. Prekių grąžinimo atveju, kuomet pardavėjas sutinka grąžinti pinigus pirkėjui, kai detalė netinka dėl pirkėjo klaidos, tokiu atveju nuo pirkėjo sumokėtos kainos yra atskaičiuojamos išlaidos remiantis toliau numatytomis sąlygomis:

 • Prekės užsakymas ir pristatymas, į pardavėjo sandėlį (administracinės, logistikos);
 • Pristatymas (pirkėjui nurodytu adresu, jei toks pristatymas buvo) ir grąžintinos prekės priėmimas (administracinės, logistikos);
 • Grąžinama ne daugiau kaip 65% apmokėto užsakymo vertės.
 • Prekės gali būti grąžinamos, jei yra patenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:
 • Dar nėra praėjusios 14 dienų nuo to laiko, kai prekė pateko į pirkėjo rankas;
 • Grąžinama prekė yra supakuota, o pakuotės prekinė išvaizda nepažeista;
 • Prekė nėra sugadinta ar paveikta kitais būdais, kurie sąlygotų prekinės išvaizdos ar kokybės praradimą;
 • Nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, prekės įpakavimas nėra sugadintas;
 • Visi komponentai, gauti pirkėjui įsigyjant prekę, yra pristatyti pardavėjui;
 • Prekė nebuvo naudojama.

13.5. Pirkėjui norint pakeisti prekę kita, susidariusį kainų skirtumą atitinkamai dengia pirkėjas (jei prekė pakeičiama brangesne) arba grąžina pinigus pardavėjas (jei prekė pakeičiama pigesne).

13.6. Kokybiškos prekės nėra grąžinamos.

PREKES GRĄŽINTI PRIVALOMA TIK KAIP NURODYTA ŽEMIAU, KITU ATVEJU GRĄŽINTINA PREKĖ GALI MŪSŲ NEPASIEKTI IR PINIGŲ GRĄŽINIMO PROCESAS BUS ATIDĖTAS:

 • Gavėjas: MB, Apdailos Spektras;
 • Adresas: Santariškių g. 109A, Vilnius, Lietuva, LT-08465 (jei nėra sutariama kitaip su pardavėju);
 • Telefono numeris: +37061376228 (jei nėra sutariama kitaip su pardavėju).
 • Grąžinimo metodas:
  • paštomatas;
  • kurjeris;
  • pristatymas savais būdais (tik iš anksto sutarus su pardavėju).

Norime pabrėžti, kad pinigų grąžinimo terminas vadovaujantis LR teisės aktais yra 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pardavėjui grąžinama prekė yra fiziškai įteikiama.

14. Užsakymo atšaukimas – nemokamas

14.1. Jei dėl kokių nors priežasčių užsakymą yra norima atšaukti, klientas tai gali padaryti nemokamai, tačiau per protingą laiką:

14.2. Visi papildomų Maxton Design apdailų užsakymų atšaukimai yra priimami per pirmąsias 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
14.3. Jei pardavėjui priėmus kliento užsakymą susijusį su bet kuriuo kitu gamintoju nei Maxton Design ir klientas yra informuojamas, kad prekės reikės laukti ilgiau nei numatyta pardavėjo pateiktoje prekės informacijoje, tokiu atveju per 3 darbo dienas klientas gali atšaukti savo užsakymą.

15. Užsakymo atšaukimas – mokamas

15.1. Jei nemokamo užsakymo sąlygos nėra patenkinamos ir klientas vis dėlto reikalauja užsakymą atšaukti ir grąžinti sumokėtus pinigus, pardavėjas tai padaryti gali pritaikydamas 35% užsakymo vertės mokestį pirkėjui už nemokamo grąžinimo sąlygų netenkinimą, pardavėjui perkeliamas papildomas administracines, transportavimo ir sandėliavimo išlaidų naštas, išskaitant pardavėjo taikomą pristatymo paslaugos mokestį. Tokiu atveju pirkėjui yra grąžinama atitinkamai mažesnė pinigų suma nei buvo sumokėta pardavėjui, t.y. 65%.

15.2. Dėl susidariusių aplinkybių, kurios yra ne pardavėjo galioje, kaip pvz.: užsitęsusi prekės gamyba ar kiti veiksniai, turintys įtakos užsakymo termino ištęsimui, pardavėjas neprisiima atsakomybės, todėl pirkėjui pageidaujant atšaukti užsakymą yra taikomas 35% mokestis ir pirkėjui yra grąžinami 65% užsakymo vertės sumos.

16. Prekių garantijos 

16.1. Pardavėjas laikosi pozicijos, kad prekės atitinka visus numatytus gamintojo standartus, yra tinkamos naudoti ir yra nekeliančios pavojaus pirkėjui ir aplinkiniams jų naudojimo metu. Pardavėjas prekių neišpakuoja ir jokiu kitu būdu neapdoroja, todėl pirkėjas gavęs prekę privalo ją patikrinti prie pardavėjo ir patvirtinti, kad prekė pirkėjui tinka (jei nėra žodinio patvirtinimo ir nesulaukiama priekaištų, yra laikoma, kad pirkėjui prekė tinka).

16.2. Prekėms taikomos tik originalios gamintojo garantijos. Papildomos garantijos pardavėjas nesuteikia.

16.3. Garantiniam laikotarpiui nepasibaigus pirkėjas gali kreiptis į pardavėją dėl nekokybiškos produkcijos, o pardavėjas:

 • Gali padėti pirkėjui susisiekti su gamintoju/tiekėju;
 • Gali atstovauti pirkėją prieš gamintoją/tiekėją reikalaujant pakeisti nekokybišką prekę kita.

16.4. Pardavėjas pretenzijų dėl prekių kokybės nepriima, kai:

 • Pirkėjas priimdamas prekę nepateikia jokių pretenzijų ją pristačiusiam asmeniui;
 • Prekė yra nebe pardavėjo žinioje ir nėra žinoma tolimesnė prekės sandėliavimo, naudojimo istorija.

Privatumo politika

Privatumo politika siekiama teikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informaciją, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

Duomenų valdytojas ir jo kontaktiniai duomenys

Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra „Apdailos spektras“, MB, Įm.k. 304936302, buveinės adresas Santariškių 109A, Vilnius, (toliau – „Performance fellas“);

Bendrosios nuostatos

1. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

2. Privatumo politika taikoma šių grupių privatumo ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti (toliau – Klientai):

 • Fizinių asmenų – „Performance fellas“ klientų, (įskaitant, potencialių, buvusių ir esamų);
 • Asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose ir yra susiję su „Performance fellas“ organizuota rinkodaros veikla.

3. „Performance fellas“ rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – Fizinių asmenų apsaugos įstatymą, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus teisės aktus, susijusius su privatumu ir duomenų tvarkymu.

4. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, „Performance fellas“ interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu). 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

5.1. „Performance fellas“ asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:

 • Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas;
 • Klientui identifikuoti;
 • Sutartims parengti ir sudaryti;
 • Prekėms tiekti ir paslaugoms suteikti (sutartiniai įsipareigojimai);
 • Naujoms prekėms ir paslaugoms plėtoti;
 • Prekėms ir paslaugoms reklamuoti;
 • Klientams aptarnauti;
 • Pretenzijoms nagrinėti;
 • Klientams išlaikyti, lojalumui kelti, pasitenkinimo tyrimams atlikti;
 • Atsiskaitymams administruoti;

5.2. Verslui planuoti ir analizuoti;

5.3. Klientų saugumui;

5.4. Kitais specifiniais tikslais, kuriems yra gautas Kliento sutikimas, teikiant konkrečius duomenis „Performance fellas“.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

6. „Performance fellas“ neatskleidžia 3-ioms šalims Kliento asmens duomenų ar bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo laikotarpiu gautos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas, išskyrus:

 • Remiantis Kliento aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu;
 • Išoriniuose teisės aktuose numatytiems asmenims jų motyvuotu prašymu, išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;
 • Išoriniuose teisės aktuose numatytais atvejais „Performance fellas“ teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas šalies institucijas dėl asmens, kuris yra pažeidęs „Performance fellas“ teisėtus interesus.

Asmens duomenų perdavimas

7. „Performance fellas“ neperduoda 3-ioms šalims Asmens duomenų, išskyrus tiek, kiek būtina siekiant įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami 3-ieji asmenys išsaugo Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina taikomą apsaugą.

7.1. „Performance fellas“ turi teisę perduoti Asmens duomenis „Performance fellas“ tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie „Performance fellas“ ir jos klientams padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Vis dėlto tokiais atvejais „Performance fellas“ iš duomenų gavėjų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

8. „Performance fellas“ saugo ir tvarko Klientų asmens duomenis, kol taikomas vienas iš šių kriterijų:

 • Tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis ar Klientui teikiama paslauga;
 • Duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami;
 • Kol visiškai peržiūrima ir (arba) įvykdoma tai, kas nurodyta Kliento prašyme;
 • Kol išorinių teisės aktų numatyta tvarka „Performance fellas“ arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti atsiliepimus arba teisme pareikšti ieškinį);
 • Kol „Performance fellas“ turi teisinę pareigą saugoti duomenis;
 • Kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. 

9. Po to, kai 8 punkte minėtos aplinkybės nebegalioja, Kliento duomenys ištrinami. Audito įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų atlikimo dienos.

Galimybė susipažinti su asmens duomenimis ir kitos kliento teisės

10. Klientas turi teisę gauti teisės aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

11. Laikydamasis įstatymų Klientas turi teisę reikalauti iš „Performance fellas“ leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti iš „Performance fellas“ juos papildyti, taisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą Kliento atžvilgiu, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, atliekamą remiantis „Performance fellas“ teisėtais interesais), taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos tiek, kiek duomenų tvarkymas yra susijęs su „Performance fellas“ įsipareigojimais, kurie nustatyti pagal galiojančius teisės aktus, ir kurie vykdomi viešojo intereso labui. 

12. Klientas, siekdamas įgyvendinti savo teisę, gali pateikti prašymą elektroniniu būdu, siunčiant el. laišką adresu sales@pfellas.lt.

13. Gavus Kliento prašymą įgyvendinti savo teisę, patikrinama Kliento tapatybė, išnagrinėjamas prašymas ir vykdoma remiantis teisės aktais.

14. „Performance fellas“ atsakymą Klientui siunčia el. paštu, jo nurodytu kontaktiniu adresu;

15. „Performance fellas“ užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remdamasi teisės aktais, o Klientui pateikus pretenzijas imasi naudingų veiksmų skundui išspręsti. Vis dėlto, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų inspekciją. 

16. „Performance fellas“ įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais 3-iais asmenimis, kurie perduoda Asmens duomenis, kad bus užtikrintas perduotų Asmens duomenų išsamumas ir teisingumas.

Kliento sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir teisė jo atsisakyti

17. Klientas sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, komerciniam pranešimui gauti, asmens duomenų analizei), duoda atlikdamas prekių užsakymo veiksmus „Performance fellas“ interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur „Performance fellas“ organizuoja rinkodaros veiklas.

18. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duomenų tvarkymui duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis duotas.

19. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas Kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu.

20. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, negali būti nutrauktas.

Komerciniai pranešimai

21. Komercinių pranešimų, susijusių su „Performance fellas“ ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis ir kitų tiesiogiai atliekamų paslaugų užtikrinimu nesusijusiais pranešimais (pavyzdžiui, klientų apklausos), siuntimą „Performance fellas“ vykdo išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka arba remiantis Kliento sutikimu.

22. Bendrauti, taip pat siųsti komercinius pranešimus, „Performance fellas“ gali naudodama automatinę skambinimo sistemą arba elektronines ryšių priemones.

23. Klientas „Performance fellas“ ir (arba) jo partnerių komerciniams pranešimams gauti sutikimą duoda atlikdamas prekių užsakymo veiksmus „Performance fellas“ interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur „Performance fellas“ organizuoja rinkodaros veiklas.

24. Kliento duotas sutikimas komerciniams pranešimams gauti galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus vienu iš šių būdų: 

 • Siųsdamas prašymą el. pašto adresu: sales@pfellas.lt; 
 • Pasinaudojęs komercinei komunikacijai numatyta automatizuota galimybe atsisakyti toliau gauti pranešimus, paspaudęs atsisakymo nuorodą, esančią atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje.

25. „Performance fellas“ nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas Kliento prašymas. Prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių, kurios gali užtrukti iki penkių darbo dienų.

26. Išsakydamas savo nuomonę apklausose ir palikdamas savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono nr. ir kt), Klientas sutinka, kad „Performance fellas“ gali su juo susisiekti, pasinaudojusi pateikta kontaktine informacija, susijusia su Kliento pateiktu vertinimu.

Interneto svetainių lankymas ir slapukų tvarkymas

27. „Performance fellas“ interneto svetainėje gali būti naudojami slapukai: 

 • Slapukai yra rinkmenos, kurias svetainė išsaugo vartotojų kompiuteriuose, siekiant identifikuoti vartotoją ir jam supaprastinti naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka jas priimti. Slapukų nepriėmimas nedraudžia klientui naudotis interneto svetaine, tačiau tai gali apriboti kliento svetainės naudojimo galimybes;
 • „Performance fellas“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurių išsamumą „Performance fellas“ neatsako. 

Kitos nuostatos

28. „Performance fellas“ turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti Klientui, ją paskelbti „Performance fellas“ interneto svetainėje.

Translate »