Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, o nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217: „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei pardavėjo numatytomis „Prekių garantijos“ taisyklėmis.

2. Netinkamos kokybės prekę grąžinti pardavėjui pirkėjas gali ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo to laiko, kai prekė pateko į pirkėjo rankas. Tokiu atveju prekė yra perimama jos kokybės ir galimam netinkamo panaudojimo įvertinimui. Tolimesnę eigą reglamentuoja „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“, patvirtintos LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217.

3. Jei prekė pirkėjui netiko dėl pirkėjo klaidos (pvz. pagal automobilio modelio specifikacijas, kurios buvo nurodytos pirkėjo), tokiu atveju grąžinti pinigus pirkėjui už įsigytą prekę pardavėjas neprivalo, o susidariusias išlaidas už prekės pakeitimą atlygina pirkėjas. Jei prekė pirkėjui netiko dėl pardavėjo klaidos – tokiu atveju pardavėjas užtikrina, kad tinkama prekė bus užsakyta ir pristatyta pirkėjui kaip įmanoma greičiau.

4. Prekių grąžinimo atveju, kuomet pardavėjas sutinka grąžinti pinigus pirkėjui, kai detalė netinka dėl pirkėjo klaidos, tokiu atveju nuo pirkėjo sumokėtos kainos yra atskaičiuojamos išlaidos remiantis toliau numatytomis sąlygomis:

 • Prekės užsakymas ir pristatymas, į pardavėjo sandėlį (administracinės, logistikos);

 • Pristatymas (pirkėjui nurodytu adresu, jei toks pristatymas buvo) ir grąžintinos prekės priėmimas (administracinės, logistikos);
 • Grąžinama ne daugiau kaip 70% pirkėjo sumokėtos prekės kainos.

  Prekės gali būti grąžinamos, jei yra patenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:

 • Dar nėra praėjusios 5 darbo dienos nuo nuo to laiko, kai prekė pateko į pirkėjo rankas;
 • Grąžinama prekė yra supakuota, o pakuotės prekinė išvaizda nepažeista;
 • Prekė nėra sugadinta ar paveikta kitais būdais, kurie sąlygotų prekinės išvaizdos ar kokybės praradimą;
 • Nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, prekės įpakavimas nėra sugadintas;
 • Visi komponentai, gauti pirkėjui įsigyjant prekę, yra pristatyti pardavėjui;
 • Prekė nebuvo naudojama.

5. Pirkėjui norint pakeisti prekę kita, susidariusį kainų skirtumą atitinkamai dengia pirkėjas (jei prekė pakeičiama brangesne) arba grąžina pinigus pardavėjas (jei prekė pakeičiama pigesne).

6. Kokybiškos prekės nėra grąžinamos.

Užsakymo atšaukimas – nemokamas

Jei dėl kokių nors priežasčių užsakymą yra norima atšaukti, klientas tai gali padaryti nemokamai, tačiau per protingą laiką:

– Visi papildomų Maxton Design apdailų užsakymų atšaukimai yra priimami per pirmąsias 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
– Jei pardavėjui priėmus kliento užsakymą susijusį su bet kuriuo kitu gamintoju nei Maxton Design ir klientas yra informuojamas, kad prekės reikės laukti ilgiau nei numatyta pardavėjo pateiktoje prekės informacijoje, tokiu atveju per 3 darbo dienas klientas gali atšaukti savo užsakymą.

Užsakymo atšaukimas – mokamas

Jei nemokamo užsakymo sąlygos nėra patenkinamos ir klientas vis dėlto reikalauja užsakymą atšaukti ir grąžinti sumokėtus pinigus, pardavėjas tai padaryti gali pritaikydamas 35% užsakymo vertės mokestį pirkėjui už nemokamo grąžinimo sąlygų netenkinimą, pardavėjui perkeliamas papildomas administracines, transportavimo ir sandėliavimo išlaidų naštas, išskaitant pardavėjo taikomą pristatymo paslaugos mokestį. Tokiu atveju pirkėjui yra grąžinama atitinkamai mažesnė pinigų suma nei buvo sumokėta pardavėjui, t.y. 65%.

Dėl susidariusių aplinkybių, kurios yra ne pardavėjo galioje, kaip pvz.: užsitęsusi prekės gamyba ar kiti veiksniai, turintys įtakos užsakymo termino ištęsimui, pardavėjas neprisiima atsakomybės, todėl pirkėjui pageidaujant atšaukti užsakymą yra taikomas 35% mokestis ir pirkėjui yra grąžinami 65% užsakymo vertės sumos.

Prekių garantijos 

1. Pardavėjas laikosi pozicijos, kad prekės atitinka visus numatytus gamintojo standartus, yra tinkamos naudoti ir yra nekeliančios pavojaus pirkėjui ir aplinkiniams jų naudojimo metu. Pardavėjas prekių neišpakuoja ir jokiu kitu būdu neapdoroja, todėl pirkėjas gavęs prekę privalo ją patikrinti prie pardavėjo ir patvirtinti, kad prekė pirkėjui tinka (jei nėra žodinio patvirtinimo ir nesulaukiama priekaištų, yra laikoma, kad pirkėjui prekė tinka).

2. Prekėms taikomos tik originalios gamintojo garantijos. Papildomos garantijos pardavėjas nesuteikia.

3. Garantiniam laikotarpiui nepasibaigus pirkėjas gali kreiptis į pardavėją dėl nekokybiškos produkcijos, o pardavėjas:

 • Gali padėti pirkėjui susisiekti su gamintoju/tiekėju;
 • Gali atstovauti pirkėją prieš gamintoją/tiekėją reikalaujant pakeisti nekokybišką prekę kita.

4. Pardavėjas pretenzijų dėl prekių kokybės nepriima, kai:

 • Pirkėjas priimdamas prekę nepateikia jokių pretenzijų ją pristačiusiam asmeniui;
 • Prekė yra nebe pardavėjo žinioje ir nėra žinoma tolimesnė prekės sandėliavimo, naudojimo istorija.

Translate »